Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation – SUR) a zákon o obnove prírody (Nature Restoration Law – NRL). Odporcovia týchto nových nariadení tvrdia, že budú mať nepriaznivé účinky na poľnohospodárov, rybárstvo a spoločnosť ako celok, a naznačujú, že ohrozia potravinovú bezpečnosť a zničia pracovné miesta. Týmto tvrdeniam nielenže chýbajú vedecké dôkazy, ale dokonca sú s nimi v rozpore, ako zdôrazňujeme ďalej. V tejto súvislosti vyzývame politikov, aby pokračovali v legislatívnom postupe pre SUR a NRL, ktoré sú základnými kameňmi potravinovej bezpečnosti a ľudského zdravia; a vyzývame odporcov Zelenej dohody na otvorené konzultácie s vedcami.
Celé znenie výzvy v slovenčine nájdete v článku nižšie, pôvodné anglické znenie tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *