Kategória: Nezařazené

Prírodovedci z ESSENCE Slovakia podporujú otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia

Slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE Slovakia) podporuje otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia. Máme za to, že ministerstvo nemôžu za žiadnych okolností viesť osoby, ktoré sa otvorene prezentujú protiochranárskymi postojmi, sú známi svojim vulgárnym vystupovaním, násilím a šírením dezinformácii a nemajú žiaden morálny ani odborný…
Read more

Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation – SUR) a zákon o obnove prírody (Nature Restoration Law – NRL). Odporcovia týchto nových nariadení tvrdia, že budú mať nepriaznivé účinky na poľnohospodárov, rybárstvo…
Read more

Voda pre mokraď alebo zelená elektrina? Envirorezort čelí kritike, že rozhodol na úkor ochrany prírody

Zámer púšťať do dunajských ramien viac životne dôležitej vody počas záplav, narazil na ekonomický zámer vodohospodárov. Ochranári sa plánujú obrátiť so žalobou na Európsku Komisiu. Viac v článku na www.aktuality.sk

Vráti sa mozaika do agrárnej krajiny? Sme pred prvým krokom na ochranu opeľovačov

Opeľovače potrebujú k životu mozaikovitú krajinu, v obrovských lánoch repky sa im potrava hľadá zle, tvrdí entomológ. Poľnohospodári stoja pred prvým krokom na ochranu opeľovačov. Závisí od nich potravinová bezpečnosť, ľudské zdravie, kvalita života aj fungovanie ekosystémov. Viac na www.aktuality.sk

Údržba plôch pod elektrovodmi

Otvorený list prírodovedcov a odborníkov k údržbe plôch pod elektrovodmi Do rúk pracovníkov týchto inštitúcií: Vážení páni ministri, vážení pracovníci a pracovníčky ministerstiev, Štátnej ochrany prírody a energetických spoločností, plochy pod drôtmi vysokého napätia, teda elektrovodmi, ktoré nie sú využívané na bežné poľnohospodárske alebo lesnícke hospodárenie, predstavujú veľmi špecifické a pre biologickú rozmanitosť našej krajiny významné stanovištia.…
Read more

Otvorený list prezidentke k výstavbe v Tatrách

Predstavitelia občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry a viaceré osobnosti sa obrátili na pani prezidentku otvoreným listom k degradácií Tatier. Túto iniciatívu koordinuje členka ESSENCE Svetlana Belova a celý list si môžete prečítať na stránke združenia Machaon. S členmi iniciatívy sa napokon prezidentka stretne osobne a podporu iniciatíve vyhlásil aj minister životného prostredia Ján Budaj.

Krajina obrov. Poloniny

Noc k nám vyslala mohutného funiaceho tvora. V doline Národného parku Poloniny tuho mrzne, spacák je stiahnutý až k nosu. S telom drgľuje strach, nedovolí vystrčiť hlavu. Z tesnej blízkosti nás ovoniavajú vlhké nozdry, cítime horúci dych. Bes sa však zháči, keď zistí, čím je naplnený zámotok, a zuteká. Srdce tiež. Čo to bolo?! Dočítate…
Read more

Ze zemí EU zmizelo od roku 1980 na 600 milionů hnízdících ptáků

Ze zemí Evropské unie zmizelo od roku 1980 na 600 milionů hnízdících ptáků. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu, na kterém spolupracovali i ornitologové z Česka. Největší propad tým pozoroval u vrabce domácího, jeho populace poklesla o 247 milionů, sdělila Česká společnost ornitologická v tiskové zprávě (ČSO). Odborníci analyzovali údaje o 378 z 445 ptačích…
Read more

Nová iniciatíva ESSENCE spojí domácich aj európskych odborníkov zameraných na výskum a ochranu prírody

Prvotná myšlienka založiť Európsku spoločnosť vedcov a odborníkov pre ochranu prírody ESSENCE (z anglického European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation) padla už v roku 2018 na Ekofestivale v Nitre. Činnosť tejto organizácie sa však naplno rozbieha až túto jeseň, pričom ako prvá vzniká jej slovenská sekcia. Tá by mala byť vzorom aj…
Read more

Travnaté ekosystémy mizí rychleji než pralesy. I kvůli naší chuti sadit stromy

Východoevropské stepi a lesostepi, celiny, severoamerické prérie, jihoamerické pampy, louky, lučiny a pastviny. Záleží, jak ostře si je nadefinujeme, ale tyhle přepestré travnaté oblasti dohromady pokrývají 26-43 % rozlohy zemské souše. S výjimkou polárních oblastí patří k nejrozšířenějším ekoregionům všech kontinentů a k plošně největším biomům světa. A současně k těm nejohroženějším. Plošně likvidovaným naším nezájmem,…
Read more