Kategória: Poľnohospodárska politika

Odborná metodika k zakladaniu a manažmentu biopásov na ornej pôde

Slovenskí farmári sa môžu v rámci nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky zapojiť do dobrovoľnej ekoschémy. Jednou z jej podmienok je rozčlenenie veľkých lánov biopásmi. Vyhláškou stanovené pravidlá dávajú farmárom veľkú voľnosť pri výbere zmesí aj starostlivosti. Pre farmárov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre správne zloženie biopásov a ich manažment, no myslia to s ochranou biodiverzity…
Read more

Prírodovedci: Nové pravidlá poľnohospodárskych dotácií sú dobrým prvým krokom k ozeleneniu krajiny, pre zvrátenie úbytku biodiverzity ale musia nasledovať mnohé ďalšie

Intenzifikácia poľnohospodárstva je podľa mnohých vedeckých výskumov jednou z hlavných príčin súčasného úbytku biodiverzity. Slovenská krajina je intenzifikovaná prakticky nepretržite od polovice 20. storočia a po našom vstupe do Európskej únie sa problémy v dôsledku nevhodne nastavených pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) najmä prehlbovali. Prijatie stratégií z Farmy na stôl a Európskej zelenej dohody priniesli očakávanú nádej na zmenu,…
Read more

Prírodovedci požadujú prísnejšie opatrenia pre zachovanie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je vedcami a príslušnými odborníkmi považovaná za kľúčový faktor vplývajúci na biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Množstvo doposiaľ publikovaných vedeckých prác súčasne poukazuje na úbytok rozmanitosti života v otvorených biotopoch, pričom jednou z hlavných príčin tohto trendu je intenzívne poľnohospodárstvo. Doterajšie pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky ale biodiverzite príliš nepriali a boli preto terčom odbornej kritiky na národnej…
Read more