Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation – SUR) a zákon o obnove prírody (Nature Restoration Law – NRL). Odporcovia týchto nových nariadení tvrdia, že budú mať nepriaznivé účinky na poľnohospodárov, rybárstvo…
Read more