Blog

Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation – SUR) a zákon o obnove prírody (Nature Restoration Law – NRL). Odporcovia týchto nových nariadení tvrdia, že budú mať nepriaznivé účinky na poľnohospodárov, rybárstvo…
Read more

Odborná metodika k zakladaniu a manažmentu biopásov na ornej pôde

Slovenskí farmári sa môžu v rámci nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky zapojiť do dobrovoľnej ekoschémy. Jednou z jej podmienok je rozčlenenie veľkých lánov biopásmi. Vyhláškou stanovené pravidlá dávajú farmárom veľkú voľnosť pri výbere zmesí aj starostlivosti. Pre farmárov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre správne zloženie biopásov a ich manažment, no myslia to s ochranou biodiverzity…
Read more

Voda pre mokraď alebo zelená elektrina? Envirorezort čelí kritike, že rozhodol na úkor ochrany prírody

Zámer púšťať do dunajských ramien viac životne dôležitej vody počas záplav, narazil na ekonomický zámer vodohospodárov. Ochranári sa plánujú obrátiť so žalobou na Európsku Komisiu. Viac v článku na www.aktuality.sk

Vráti sa mozaika do agrárnej krajiny? Sme pred prvým krokom na ochranu opeľovačov

Opeľovače potrebujú k životu mozaikovitú krajinu, v obrovských lánoch repky sa im potrava hľadá zle, tvrdí entomológ. Poľnohospodári stoja pred prvým krokom na ochranu opeľovačov. Závisí od nich potravinová bezpečnosť, ľudské zdravie, kvalita života aj fungovanie ekosystémov. Viac na www.aktuality.sk

Prírodovedci: Nové pravidlá poľnohospodárskych dotácií sú dobrým prvým krokom k ozeleneniu krajiny, pre zvrátenie úbytku biodiverzity ale musia nasledovať mnohé ďalšie

Intenzifikácia poľnohospodárstva je podľa mnohých vedeckých výskumov jednou z hlavných príčin súčasného úbytku biodiverzity. Slovenská krajina je intenzifikovaná prakticky nepretržite od polovice 20. storočia a po našom vstupe do Európskej únie sa problémy v dôsledku nevhodne nastavených pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) najmä prehlbovali. Prijatie stratégií z Farmy na stôl a Európskej zelenej dohody priniesli očakávanú nádej na zmenu,…
Read more

Údržba plôch pod elektrovodmi

Otvorený list prírodovedcov a odborníkov k údržbe plôch pod elektrovodmi Do rúk pracovníkov týchto inštitúcií: Vážení páni ministri, vážení pracovníci a pracovníčky ministerstiev, Štátnej ochrany prírody a energetických spoločností, plochy pod drôtmi vysokého napätia, teda elektrovodmi, ktoré nie sú využívané na bežné poľnohospodárske alebo lesnícke hospodárenie, predstavujú veľmi špecifické a pre biologickú rozmanitosť našej krajiny významné stanovištia.…
Read more

Prírodovedci požadujú prísnejšie opatrenia pre zachovanie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je vedcami a príslušnými odborníkmi považovaná za kľúčový faktor vplývajúci na biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Množstvo doposiaľ publikovaných vedeckých prác súčasne poukazuje na úbytok rozmanitosti života v otvorených biotopoch, pričom jednou z hlavných príčin tohto trendu je intenzívne poľnohospodárstvo. Doterajšie pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky ale biodiverzite príliš nepriali a boli preto terčom odbornej kritiky na národnej…
Read more

Otvorený list prezidentke k výstavbe v Tatrách

Predstavitelia občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry a viaceré osobnosti sa obrátili na pani prezidentku otvoreným listom k degradácií Tatier. Túto iniciatívu koordinuje členka ESSENCE Svetlana Belova a celý list si môžete prečítať na stránke združenia Machaon. S členmi iniciatívy sa napokon prezidentka stretne osobne a podporu iniciatíve vyhlásil aj minister životného prostredia Ján Budaj.

Krajina obrov. Poloniny

Noc k nám vyslala mohutného funiaceho tvora. V doline Národného parku Poloniny tuho mrzne, spacák je stiahnutý až k nosu. S telom drgľuje strach, nedovolí vystrčiť hlavu. Z tesnej blízkosti nás ovoniavajú vlhké nozdry, cítime horúci dych. Bes sa však zháči, keď zistí, čím je naplnený zámotok, a zuteká. Srdce tiež. Čo to bolo?! Dočítate…
Read more

Ze zemí EU zmizelo od roku 1980 na 600 milionů hnízdících ptáků

Ze zemí Evropské unie zmizelo od roku 1980 na 600 milionů hnízdících ptáků. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu, na kterém spolupracovali i ornitologové z Česka. Největší propad tým pozoroval u vrabce domácího, jeho populace poklesla o 247 milionů, sdělila Česká společnost ornitologická v tiskové zprávě (ČSO). Odborníci analyzovali údaje o 378 z 445 ptačích…
Read more