Údržba plôch pod elektrovodmi

Otvorený list prírodovedcov a odborníkov k údržbe plôch pod elektrovodmi Do rúk pracovníkov týchto inštitúcií: Vážení páni ministri, vážení pracovníci a pracovníčky ministerstiev, Štátnej ochrany prírody a energetických spoločností, plochy pod drôtmi vysokého napätia, teda elektrovodmi, ktoré nie sú využívané na bežné poľnohospodárske alebo lesnícke hospodárenie, predstavujú veľmi špecifické a pre biologickú rozmanitosť našej krajiny významné stanovištia.…
Read more