Prírodovedci požadujú prísnejšie opatrenia pre zachovanie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je vedcami a príslušnými odborníkmi považovaná za kľúčový faktor vplývajúci na biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Množstvo doposiaľ publikovaných vedeckých prác súčasne poukazuje na úbytok rozmanitosti života v otvorených biotopoch, pričom jednou z hlavných príčin tohto trendu je intenzívne poľnohospodárstvo. Doterajšie pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky ale biodiverzite príliš nepriali a boli preto terčom odbornej kritiky na národnej…
Read more