NAŠA VÍZIA

spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč štátmi do jedného silného a rozumne previazaného celku, pretože cieľ máme všetci rovnaký – rozumnú ochranu čím ďalej viac ohrozenej prírody a biodiverzity

NAŠE CIELE

spoločne zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, najskôr na úrovni Európy, neskôr aj v zbytku sveta

NAJBLIŽŠIE PLÁNY

vytvoriť platformu, ktorá sa bude odborne vyjadrovať k najdôležitejším verejným veciam týkajúcim sa ochrany prírody a biodiverzity, a to na úrovni národných sekcií aj Európy ako celku

Pridajte sa k nám!

Keďže hlavným poslaním ESSENCE je spojenie vedcov, odborníkov ale aj nadšencov pre ochranu prírody, našim prvým krokom je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne

Staňte sa členom ESSENCE

Novinky a články

Iniciatíva ESSENCE Slovakia a program Krajina živá podporujú požiadavky protestujúcich farmárov na zníženie byrokracie, ale odmietajú útoky na „ozeleňujúce“ pravidlá, ktoré majú zabezpečiť ochranu biodiverzity a udržateľnosť poľnohospodárstva

V posledných týždňoch sa naprieč celou Európskou úniou zdvihla vlna farmárskych protestov, ktorá vyplýva zo zlej situácie na trhu s potravinárskymi komoditami, veľkej byrokratickej záťaže, ale aj údajne príliš ambiciózneho ozeleňovania pravidiel[…]

Read more

Prírodovedci z ESSENCE Slovakia podporujú otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia

Slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE Slovakia) podporuje otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia. Máme za to, že ministerstvo[…]

Read more

Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation[…]

Read more