NAŠA VÍZIA

spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč štátmi do jedného silného a rozumne previazaného celku, pretože cieľ máme všetci rovnaký – rozumnú ochranu čím ďalej viac ohrozenej prírody a biodiverzity

NAŠE CIELE

spoločne zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, najskôr na úrovni Európy, neskôr aj v zbytku sveta

NAJBLIŽŠIE PLÁNY

zorganizovať (stredo)európsky a neskôr svetový kongres s názvom „Ochrana prírody v praxi“ a vytvárať špecializované sekcie, národné a regionálne pobočky všade tam, kde je to potrebné

Pridajte sa k nám!

Keďže hlavným poslaním ESSENCE je spojenie vedcov, odborníkov ale aj nadšencov pre ochranu prírody, našim prvým krokom je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne

Staňte sa členom ESSENCE

Novinky a články

Vedci podporujú Zelenú dohodu EÚ a odmietajú neopodstatnenú argumentáciu proti Nariadeniu o udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín a Zákonu o obnove prírody

Vedecká komunita je hlboko znepokojená prebiehajúcimi diskusiami o Zelenej dohode EÚ. Osobitné obavy vyvoláva súčasná kritika zameraná na Nariadenie o trvalo udržateľnom využívaní prípravkov na ochranu rastlín (Sustainable Use Regulation[…]

Read more

Odborná metodika k zakladaniu a manažmentu biopásov na ornej pôde

Slovenskí farmári sa môžu v rámci nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky zapojiť do dobrovoľnej ekoschémy. Jednou z jej podmienok je rozčlenenie veľkých lánov biopásmi. Vyhláškou stanovené pravidlá dávajú farmárom veľkú[…]

Read more

Voda pre mokraď alebo zelená elektrina? Envirorezort čelí kritike, že rozhodol na úkor ochrany prírody

Zámer púšťať do dunajských ramien viac životne dôležitej vody počas záplav, narazil na ekonomický zámer vodohospodárov. Ochranári sa plánujú obrátiť so žalobou na Európsku Komisiu. Viac v článku na www.aktuality.sk

Read more