NAŠA VÍZIA

spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč štátmi do jedného silného a rozumne previazaného celku, pretože cieľ máme všetci rovnaký – rozumnú ochranu čím ďalej viac ohrozenej prírody a biodiverzity

NAŠE CIELE

spoločne zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, najskôr na úrovni Európy, neskôr aj v zbytku sveta

NAJBLIŽŠIE PLÁNY

zorganizovať (stredo)európsky a neskôr svetový kongres s názvom „Ochrana prírody v praxi“ a vytvárať špecializované sekcie, národné a regionálne pobočky všade tam, kde je to potrebné

Pridajte sa k nám!

Keďže hlavným poslaním ESSENCE je spojenie vedcov, odborníkov ale aj nadšencov pre ochranu prírody, našim prvým krokom je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne

Staňte sa členom ESSENCE

Novinky a články

Prírodovedci: Nové pravidlá poľnohospodárskych dotácií sú dobrým prvým krokom k ozeleneniu krajiny, pre zvrátenie úbytku biodiverzity ale musia nasledovať mnohé ďalšie

Intenzifikácia poľnohospodárstva je podľa mnohých vedeckých výskumov jednou z hlavných príčin súčasného úbytku biodiverzity. Slovenská krajina je intenzifikovaná prakticky nepretržite od polovice 20. storočia a po našom vstupe do Európskej únie[…]

Read more

Údržba plôch pod elektrovodmi

Otvorený list prírodovedcov a odborníkov k údržbe plôch pod elektrovodmi Do rúk pracovníkov týchto inštitúcií: Vážení páni ministri, vážení pracovníci a pracovníčky ministerstiev, Štátnej ochrany prírody a energetických spoločností, plochy pod drôtmi[…]

Read more

Prírodovedci požadujú prísnejšie opatrenia pre zachovanie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je vedcami a príslušnými odborníkmi považovaná za kľúčový faktor vplývajúci na biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Množstvo doposiaľ publikovaných vedeckých prác súčasne poukazuje na úbytok rozmanitosti života v otvorených[…]

Read more