Prírodovedci: Nové pravidlá poľnohospodárskych dotácií sú dobrým prvým krokom k ozeleneniu krajiny, pre zvrátenie úbytku biodiverzity ale musia nasledovať mnohé ďalšie

Intenzifikácia poľnohospodárstva je podľa mnohých vedeckých výskumov jednou z hlavných príčin súčasného úbytku biodiverzity. Slovenská krajina je intenzifikovaná prakticky nepretržite od polovice 20. storočia a po našom vstupe do Európskej únie sa problémy v dôsledku nevhodne nastavených pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) najmä prehlbovali. Prijatie stratégií z Farmy na stôl a Európskej zelenej dohody priniesli očakávanú nádej na zmenu,…
Read more